Muziek-lessen voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Tarieven

Ouder/begeleider met kind: € 7,- / les, incl. bladmuziek van de liedjes. Promotieactie: Neem vrienden, familieleden of collega’s mee en profiteer van 10% korting! Gezinskorting van 50% voor kinderen uit één gezin

Inschrijven

Hier kunt u zich inschrijven voor de lessen.


Ouder / verzorger


Kind
Contact
Cursus


Captcha

Privacy verklaring

De docent heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld, tenzij hier expliciet tevoren toestemming voor is verkregen.
De docent waardeert het vertrouwen dat er in haar wordt gesteld en zal daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan. De gegevens die verzameld worden zijn nodig om offertes te maken, de lesgroepen in te kunnen delen, te factureren en om indien nodig met u contact op te nemen bijvoorbeeld bij vragen of over (proef-)lessen. De formulieren ‘inschrijving’  geven weer wat structureel wordt verzameld. Deze verzamelde gegevens worden bewaard in digitale vorm op de laptop. Voor het laatste bestaan wettelijke bewaartermijnen voor ondernemers. Voor wat het eerste betreft blijven ze uiteraard bewaard zolang u cursist bent en daarna tot u aangeeft geen prijs meer te stellen op verdere contacten met Muziekvriendjes.
De laptop wordt automatisch voorzien van actuele beveiligingssoftware. Toegang tot het account op de laptop kan alleen met een wachtwoord. Daarnaast is er een back-up van de laptop op een losse harde schijf.

Wanneer er tijdens de lessen foto’s/video’s worden gemaakt (door of voor de docent EN door cursisten), zullen deze nooit op de website geplaatst worden zonder toestemming van de (mede-)cursisten. De cursisten worden geacht de privacy van mede-cursisten en kinderen daarvan te respecteren en opnamen niet zonder toestemming van de afgebeelden in welke vorm dan ook te delen.